top of page

Podkasten Hennes hus

hennes hus-10.png

Er du også frustrert over det utelukkende maskuline gudsbildet som formidles i kristendommen, jødedommen og islam? 

 

Er du interessert i spiritualitet og religion, men føler deg ekskludert av patriarkalske holdninger og tradisjoner? 

 

Hennes hus er en podkast som utfordrer disse patriarkalske holdningene, og som utforsker krysningspunktene mellom historie, religion, spiritualitet, myter og legender fra et feministisk perspektiv. 

 

Med utgangspunkt i en slags leken, transcendental, kosmisk feminisme og et gudsbilde som omfatter både det feminine og det maskuline i et balansert forhold, kaster podkasten skråblikk på ulike temaer innenfor disse områdene. 

I første sesong tar jeg for meg temaet «tynne steder». Det er et begrep hentet fra keltisk spiritualitet og betegner en type steder der sløret mellom den materielle verden og det hinsidige sies å være tynnere enn ellers. 

 

Slike steder finnes overalt. Kanskje har du funnet noen helt private, som fungerer slik for deg? I podkasten utforsker jeg både kjente og mindre kjente tynne steder - i Norge og i andre land. 

 

I tillegg tar jeg innimellom små avstikkere inn i tidsdimensjonen og forteller om festivaler og tradisjoner knyttet til årets gang. Mange mener at slike bestemte tider på året også kan fungere som portaler til det hinsidige -  ved at man stiller seg på linje med rytmene i naturen og universet. 

Er du nysgjerrig? I så fall er du hjertelig velkommen til å følge med!

 

Podkasten finner du på Spotify, Apple podcasts, Google podcasts og mange andre plattformer. I tillegg kan du finne den på en egen nettside, her: 

bottom of page