top of page
Og utenfor der igjen

Vi lar oss ikke stenge inne.

 

For til syvende og sist er vi ett med naturen - med himmelens underlige skiftninger i farger og humør, med havet, stormene og elvene som renner gjennom oss, og med jordene, trærne, måker, solskinn og edderkopper. 

Og alt det andre.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_ff31.jpg
bottom of page