top of page
  • Forfatterens bildeAurora

Språkkonsulent søkes


I anledning av 8. mars i fjor skrev jeg en fiktiv stillingsutlysning, på vegne av Den norske kirke.


I år turde jeg å sende den til Vårt Land. Og den kom inn! Det var stor stas å se den på trykk i avisa, både på papir og i digitalutgave.


Digitalutgaven er imidlertid skjult bak en betalingsmur og ikke mulig å lese dersom man ikke abonnerer på Vårt Land. Og papiravisa er jo ikke tilgjengelig spesielt lenge. Derfor publiserer jeg teksten her også, slik at den kan leses av de som ønsker det.


Min bakgrunn er språklig. Jeg studerte i flere år semittiske språk, særlig bibelhebraisk, ved Universitetet i Oslo.


Da jeg studerte, ble det smertefullt tydelig for meg hvor ubalansert forholdet mellom det maskuline og det feminine er i det jødisk-kristne gudsbildet. Og jeg skjønte hvor sterkt det har påvirket meg, om enn aldri så ubevisst.


Å være ekskludert fra det transcendentale med kropp og språk – det er fremmedgjørende og gjør vondt.


Mitt dype ønske er at små jenter en dag skal få speile seg i vårt gudsbilde, på lik linje med små gutter. Derfor skrev jeg denne stillingsutlysningen, som jeg håper at noen i Den norske kirke vil la seg inspirere av:

Språkkonsulent søkes til Den Norske Kirke.


Vi søker en konsulent som kan hjelpe oss å reformere det religiøse språket, slik at det blir mer inkluderende og balansert. Konsulenten vil særlig ha ansvar for den delen av språket som har med kjønn å gjøre. Vi er klar over at det i dag finnes en gjennomgående ubalanse i språket som brukes for å beskrive det guddommelige. Det er nesten utelukkende mannlig - både pronomen, metaforer og epiteter har en maskulin kvalitet.


De siste årene er det blitt stadig tydeligere hvor ekskluderende dette kan oppleves for kvinner og personer med andre kjønnsidentiteter. Hvis vi alle er skapt i Guds bilde, hvordan kan Gud bare være mannlig?

Vi ser at kvinner ofte søker seg til spirituelle strømninger som i større grad rommer dem og deres erfaringer, og som inkluderer disse erfaringene i en transcendental dimensjon. Dette forstår vi, for å si det rett ut. Men vi tror at også kristendommen kan og skal romme alle. Vi tror at det var det Jesus ville. Vi tror også at alle mennesker, uavhengig av kjønn, hudfarge, etnisitet og seksuell orientering er akkurat like mye verdt, og at det transcendentale rommer disse variasjonene i like stor grad.


Det utelukkende maskuline gudsbildet stammer fra en tid med en helt annen bevissthet. Det skaper et forvrengt speilbilde av menneskelige erfaringer, og det har gjennom tusener av år legitimert undertrykkelse og maktmisbruk - med dypt tragiske konsekvenser.


Derfor ønsker vi å se på hvilke muligheter som finnes for å utvide vårt bilde av Gud gjennom språk. Vi ønsker å inkludere flere kvinnelige og kjønnsnøytrale pronomen, metaforer og epiteter der det er mulig - i liturgien, i bønner og i salmer.


Bibelen er som den er. Det er verken enkelt eller ønskelig å endre på en tekst som gjennom flere tusen år er blitt ansett som hellig og uforanderlig. Men vi ønsker allikevel å spre større bevissthet om at Bibelen er kjønnet i sitt språk, om at “Han” ikke er et nøytralt pronomen, og om at det finnes en historie med et mangfold av religiøse tradisjoner før og etter at de kanoniserte tekstene fikk sin nåværende status, der kvinnelige bilder av det guddommelige også hadde og har sin plass.


I stedet for at disse ideene om det guddommelige blir demonisert og sensurert bort, slik de ofte er blitt de siste to-tre-tusen årene, ønsker vi å se på hvilke muligheter vi har for å romme dem. Dette håper vi kan bidra til at kirken også blir mer inkluderende - både for kvinner, menn og personer med andre kjønnsidentiteter.


Arbeidet har som formål å reformere kirken, troen og vår bevissthet - intet mindre.


Det er ønskelig at søkere til stillingen har grunnleggende kunnskap om hebraisk og nytestamentlig gresk. Arbeidet vil ikke nødvendigvis innebære oversettelse av grunntekster, men disse kunnskapene vil gi konsulenten en dypere forståelse for relevante språk- og religionshistoriske sammenhenger. I tillegg er det selvsagt ønskelig at søkere har generell språklig sans, og interesse for kjønn, språk og religiøsitet.


Lønn: ca 800.000 i året.


Interesserte kan sende søknad med CV til Kirkerådet. Søknadsfristen er 15. april.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page